Poznaj Davida Martinez

Jako Starszy Kierownik Handlowy jestem odpowiedzialny za całą sprzedaż i marketing w Meksyku i Ameryce Łacińskiej. Około 90 procent czasu spędzam w naszych biurach w Meksyku, a resztę na odwiedzaniu różnych klientów w regionie Ameryki Łacińskiej.

Pracuję tutaj od 2012 roku. Kiedy firma została przejęta przez Refresco w 2018 roku, zintegrowaliśmy się z platformą Ameryki Północnej. Jesteśmy częścią globalnego zespołu, a jednoczy nas jasny, wspólny cel i zestaw wartości.

Chociaż moja praca koncentruje się wokół określonego obszaru geograficznego, to tak naprawdę daje odczucie globalności. Znamy naszych odpowiedników w innych częściach świata; widzimy ich na szkoleniach dla liderów, uczymy się na ich sukcesach i dzielimy się naszymi.

Elastyczność jest podstawą naszego działania. Firma Refresco pragnie, aby każdy członek firmy rozumiał misję i działał zgodnie z nią. Jest miejsce na błędy i pomyłki, ale musimy osiągąć wyniki - i robimy to.

"Czuję się wzmocniony wartościami firmy i jej strukturą"

- David Martinez, Starszy Kierownik Handlowy, Meksyk i Ameryka Łacińska 

Otwarte linie komunikacji

Ma to na mnie ogromny wpływ. Linie komunikacji są otwarte od biura do biura oraz od najwyższego kierownictwa do pracownika poziomu podstawowego. Doprowadziło to do stworzenia wspierającego, elastycznego i dynamicznego środowiska pracy. Odpowiedzialność z tym związana jest ogromną siłą motywującą.

W ramach programu liderów utrzymywałem kontakt z trzema osobami, które naprawdę pomogły mi w dalszym rozwoju w firmie od czasu zeszłorocznego przejęcia: Kierownikiem ds. Zasobów Ludzkich z Grupy, Dyrektorem Generalnym i moim mentorem, Dyrektorem Zarządzającym Refresco we Włoszech.

Otrzymanie wskazówek od tych osób było bardzo inspirujące: mimo, że jesteśmy firmą o bardzo wysokich osiągnięciach, kierownictwo wyższego szczebla naprawdę inwestuje w swoich pracowników, bez względu na to, gdzie pracują w firmie. Mam nadzieję, że wzbudzę taki sam entuzjazm w moich bezpośrednich podwładnych podczas naszych codziennych spotkań, jaki moi mentorzy wzbudzili we mnie.